242

Demi masa.
Sesungguhnya manusia itu benar – benar berada dalam kerugian.
Kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan saling menasihati supaya manaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran.

Iklan